Saturday, September 25, 2010

can't believe this was a year ago 2 ( pre-ONDOY)

And the final tally that somehow made ondoy unleash his full fury in Metro Mla!
pati DOJ san Legaspi(Calleja) nan taga-GMA uminabot, kaso mahiwagon man ini si Banaga, raparap lugod an kuha.

diretso an pralano san mini-olympics for the following day..


may uminabot pa na nag-special flight from Saipan, si Gargallo!hangan sa ginarab-ihan na sa Dencio's riverbanks Marikina...kaupod na dini si beadle Manda nan Donor


The year 2009 was practically a regular year for our beloved metro manila until the wayward sons of OLPS arrived...Naarabot pa lang payt tulos sa Valley Gulp in Antipolo


L-R: Magdamit, Apostol, Pura and Marbella

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home